Formát nahrazuje časopis Mysteria tajemna, který vycházel téměř dvacet let, a jehož vydávání bylo posledním číslem roku 2019 ukončeno.