či představení nových knih, jichž autorka již vydala 29 + 1 mluvenou videoknihu (údaj je k polovině roku 2023).

V životě procházíme různými situacemi, které na nás vyvíjejí tlak, způsobují stres. A jak je zvládáme, závisí mimo jiné i na našem umění dýchat. Dýcháme-li mělce, povrchně, naše mysl není čistá, můžeme pociťovat strach a nejsme schopni nalézt řešení situace. Mysl je spojená s dechem. Začneme-li vědomě dech prohlubovat, zpomalovat, naše mysl se zklidní a začnou nám přicházet správná řešení. Toto je však třeba předem natrénovat a tomu pomáhají například i mé Dýchací techniky, které jsem si vyzkoušela sama na sobě a vím, že fungují. Během přednášky si některé ukážeme a vyzkoušíme.

Další záznamy přednášek najdete v playlistu Přednášky Zdenky Blechové na YouTube kanálu Zdenka Blechová – ZDE