Přednášky Zdenky Blechové jsou záznamy z přednášek po celé republice na různá témata, či představení nových knih, jichž autorka již vydala 30 + 1 mluvenou videoknihu (údaj ke konci roku 2023).